mail@paradox.ge
511-225-018;
ავეჯის მოდელირების და ინტერიერის დიზაინის
3Ds Max-2024-ის და V_Ray Render-ის პროფესიული კურსი
ra ecodineba kursdamTavrebuls:rendering inter
- ნებისმიერი სირთულის ხისტი და რბილი ავეჯის მოდელირება.
- კოტეჯის, მრავალსართულიანი შენობის, საცხოვრებელი ბინის პროექტირება-მოდელრება.
- შენობის ექსტერიერის, (კოლონა, ჩუქურთმა და სხვა) ძერწვა-მოდელირება.
- ვიზუალური რეალისტური მასალების შექმნა და რედაქტირება (პარკეტი, კაფელი, ქვა, მეტლახი, შუშა, წყალი, ხე, ლითონი, ნაჭერი, ტყავი, ბეწვი, და ა.შ).
- განათების წყაროების და კამერების დაყენება-მომართვა.
- ზემოთ ჩამოთვლილი ცოდნის საფუძველზე ინტერიერის და ექსტერიერის გამართვა და ფოტო-ვიდეო გადაღება. (რენდერი)
saswavlo programis Sesaxeb
archicad course 3Ds Max და V_Ray-ის პროფესიული სწავლების კურსები პირველ რიგში განკუთვნილია, ინტერიერის დიზაინით და ავეჯის მოდელირებით დაინტერესებულ მსურველთათვის.

- 5 თვიანი, (22 კვირა) კურსი სამი სასწავლო მოდულისაგან შედგება:
მოდული-1. 2დ და 3დ გეომერტიული ფორმების გამოყენებით მოდელირება. ხანგრძლივობა: 7 კვირა (21 გაკვეთილი )
მოდული-2. პოლიგონალური მოდელირება (Edit Poly). ხანგრძლივობა: : 7 კვირა (21 გაკვეთილი )
მოდული-3. ფოტორეალიზაცია, V-Ray Render. ხანგრძლივობა: 8 კვირა (24 გაკვეთილი )
kursis xangrZlivoba, gadaxdis forma, registracia
რეგისტრაცია ჯგუფი-3-1 ..............................
კურსის დაწყება-დასრულება: 24.ივნ.2024 - 22.ნოემ.2024
სასწავლო დღეები და საათები: ორშაბათი-20:30; ოთხშაბათი-20:30; პარასკევი-20:30;
კურსის ხანგრძლივობა: - 22 კვირა (5 თვე )
გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 საათი
გადასახადი თვეში: 285 ლარი
კურსი იწყება: მოდული-3 - თ
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაურეკეთ პედაგოგს: 511-225-018; ან 571-850-850 ნიკა კობაიძე .

რეგისტრაცია ჯგუფი-3-2 ..............................
კურსის დაწყება-დასრულება: 25.ივნ.2024 - 22.ნოემ.2024
სასწავლო დღეები და საათები: სამშაბათი-9:00; ხუთშაბათი-9:00; შაბათი-9:00;
კურსის ხანგრძლივობა: - 22 კვირა (5 თვე )
გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 საათი
გადასახადი თვეში: 285 ლარი
კურსი იწყება: მოდული-3 - თ
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაურეკეთ პედაგოგს: 511-225-018; ან 571-850-850 ნიკა კობაიძე .


  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
- სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
- საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
- მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
- თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
- გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
II-ახალი თემის განხილვა.
III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
- თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
დიპლომის ნიმუში
სერთიფიკატის ნიმუში
სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
- დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
- სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
- PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
- დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
- სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
საოფისე,
გრაფიკული,
სამშენებლო,
საინჟინრო,
და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
- PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
- ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია