mail@paradox.ge
571-850-850
PHOTOSHOP-Cs6 profesiuli swavlebis kursebi
saswavlo programis Sesaxebarchicad course
სასწავლო პროგრამა, კომპიუტერული ტექნოლოგიის Photoshop-CS6 შესწავლის საფუძველზე, პროფესიონალი სპეციალისტების მომზადებაზე არის ორიენტირებული.
კურსების დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 • რასტრული გამოსახულების მიღების ძირითადი პრინციპები.
 • მონიშვნის საშუალებები და გამოსახულების ლოკალური კორექცია.
 • ფოტოგამოსახულებაზე დეფექტების შესწორება.
 • გამოსახულების და პორტრეტის რეტუშირება, ტონალური და ფერთა კორექცია, ეფექტები.
 • ფილტრების, ფენების და ნიღბების პროფესიონალური გამოყენება.
 • სურათების მონტაჟი, კოლაჟი, დასაბაჭდათ და ინტერნეტში გასამოსქვეყნებლად გამზადება.
 • .
  moTxovnebi msmenels
  photoshop training

  კურსებზე ჩაწერა და სწავლა შეუძლია 14 დან 45 წლამდე ასაკის მსურველს. გამონაკლის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
  ტელ: 298-80-23 ან 218-19-18
  მობ: 571-850-850.

  მსურველი უნდა ფლობდეს კომპიუტერის მოხმარების საბაზო უნარ-ჩვევებს, მაგალითად:

 • კომპიუტერის ჩართვა-გამორთვას.
 • თვისუფლად ფლობდეს თაგვს(მაუსი), ესმოდეს მისი მარცხენა და მარჯვენა ღილაკების დანიშნულება.
 • იცოდეს რა არის ფაილი და შეეძლოს მასთან მუშაობა; - შექმნა, შენახვა, შესვლა, წაშლა, გადატანა, კოპირება.
 • ფლობდეს ინტერნეტს და ელ-ფოსტას.
 • ესმოდეს კლავიატურის კლავიშების დანიშნულება, მაგალითად როგორებიც არის Ctrl, Shift, Tab, Caps Lock და სხვა.
 • kursis xangrZlivoba, gadaxdis forma, registracia
  კალენდარი ხნაგრძლივობა: - 2 თვეა
  სწავლის გრაფიკი: კვირაში სამჯერ (ორშაბათი. ოთხშაბათი, პარასკევი)
  გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 საათი
  მისაღები ადგილების რაოდენობა: სულ 12 (მიღებულია-5; დარჩენილი ადგილები-7)
  ერთ კომპიუტერთან: ერთი მოსწავლე
  სრული ფასი: 400 ლარი;
  ანგარიშსწორება: გადანაწილებით;
  პირველი გადასახადი: 200 ლარი. რეგისტრაციიდან 2 დღის განმავლობაში.
  შემდეგი თვე, - 200 ლარი.
  სულ გადახდის რაოდენობა: 2 ჯერ;

 • სწავლის დაწყების, დასრულების გრაფიკი იხილეთ ქვემოთ ცხრილში.
 • რეგისტრაციის გასავლელად დააჭირეთ რეგისტრაციის ღილაკს ქვემოთ ცხრილში.
 • რეგისტრაციის დასულების შემდეგ, კარგად გაეცანით თქვენ ელ-ფოსტაზე მოსულ ხელშეკრულებას .
 • ანგარიშსწორებისათვის გამოიყენეთ თქვენ ელ-ფოსტაზე მოსული ინვოისის ფორმა .
 • ანგარიშსწორება ხორციელდება ბანკში .

 • ჯგუფი სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სასწავლო დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
  დაწყება დასრულება ორშ. სამ. ორშ. ხუთ. პარ. შაბ.
  ადგილების შევსების გამო ამ კურსებზე მიღება შეჩერებულია. დამატებითი ცნობებისათვის დარეკეთ: 218-19-18

  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
  - სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
  - საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
  - მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
  - თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
  - გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
  I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
  II-ახალი თემის განხილვა.
  III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
  - თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
  დიპლომის ნიმუში
  სერთიფიკატის ნიმუში
  სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
  - დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
  - სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
  კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
  არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
  - PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
  - დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
  - სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
  საოფისე,
  გრაფიკული,
  სამშენებლო,
  საინჟინრო,
  და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
  - PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
  - ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია