mail@paradox.ge
571-850-850
ArchiCAD-25
შენობის პროექტირება და დიზაინი

-COVID-19 ვირუსული ინფექციის გარვცელების თავიდან აცილების მიზნით, ჩვენი სასწავლო ყველა პროგრამა გადასულია დისტანციურ სწავლებაზე. იხილეთ სრულად >>> .

saswavlo programis Sesaxeb არქიტექტურა
ArchiCAD-ის პროფესიული სწავლების კურსები პირველ რიგში გან­კუთ­ვნი­ლია, არ­ქი­ტექ­ტო­რებ­ის­ათ­ვის, ინ­ჟინ­რე­ბი­სათ­ვის, კონ­სტრუქ­ტო­რე­ბი­სათ­ვის, დი­ზა­ინ­ერ­ებ­ის­ათ­ვის და მათ­თვის ვინც შე­ნო­ბის პრო­ექ­ტი­რე­ბის და ინ­ტე­რი­ერ­ის დი­ზა­ინ­ის შეს­წავ­ლით არის და­ინ­ტე­რეს­ებ­ული.
- 5 თვიანი, (22 კვირა) კურსი სამი სასწავლო მოდულისაგან შედგება:
1. შენობის პროექტირება. ხანგრძლივობა: 9 კვირა (27 გაკვეთილი )
2. ექსტერიერის, ინტერიერის დიზაინი და ფოტორეალიზაცია (Render). ხანგრძლივობა: 6 კვირა (18 გაკვეთილი )
3. პროექტის დოკუმენტაციის მომზადება. ხანგრძლივობა: 7 კვირა (21 გაკვეთილი )
- პირველი მოდულით ისწავლება შენობის ვირტუალური, სამგანზომიელბიანი მოდელირება.
- მეორე მოდულით ისწავლება ოთახების ავეჯით მოწყობა, კედლების, იატაკის, ჭერის, გარე ფასადის ვიზუალური მასალებით გაფორმება, განათების მომართვა და ვირტუალური ფოტო-ვიდეო გადაღება (რენდერი).
- მესამე მოდულით ისწავლება; სართულების გეგმების, ჭრილების, ფასადის, სამგანზომელებიანი ჭრილების, ოთახების განშლების, სამშენებლო მასალების ხარჯთაღრიცხვის, და პროექტის რეალიზაციისათვის საჭირო სხვა საბუთების მომზადება-დაბეჭდვა და ელექტრონული ვერსიის მომზადება.
გაითვალისწინეთ, რომ სწავლა შესაძლებელია დაიწყოთ ნებისმიერი მოდულით; ან პირველით, ან მეორეთი ან მესამეთი. დამათებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ პედაგოგს: 571-850-850 ნიკა (ნიკოლოზ) კობაიძე .
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 • ვირ­ტუ­ალ­ური შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბის სამ­გან­ზო­მი­ლებ­იანი მო­დე­ლი­რება.
 • ექსტერიერის და ინტერიერის დიზაინი.
 • სტანდარტების გამოყენებით სამგანზომილებიანი მოდელის საფუძველზე; გეგმების, ჭრილების, ფასადების, ხედების ნახაზების შექმნა.
 • ხარჯთაღრიცხვა; შენობა-ნაგებობის ასაშენებლად საჭირო მალასათა რაოდენობის დათვლა.
 • .
  moTxovnebi msmenels
  archicad course

  კურსებზე ჩაწერა და სწავლა შეუძლია 14 დან 45 წლამდე ასაკის მსურველს. გამონაკლის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
  მობ: 571-850-850.

  მსურველი უნდა ფლობდეს კომპიუტერის მოხმარების საბაზო უნარ-ჩვევებს, მაგალითად:

 • კომპიუტერის ჩართვა-გამორთვას.
 • თვისუფლად ფლობდეს თაგვს(მაუსი), ესმოდეს მისი მარცხენა და მარჯვენა ღილაკების დანიშნულება.
 • იცოდეს რა არის ფაილი და შეეძლოს მასთან მუშაობა; - შექმნა, შენახვა, შესვლა, წაშლა, გადატანა, კოპირება.
 • ფლობდეს ინტერნეტს და ელ-ფოსტას.
 • ესმოდეს კლავიატურის კლავიშების დანიშნულება, მაგალითად როგორებიც არის Ctrl, Shift, Tab, Caps Lock და სხვა.
 • kursis xangrZlivoba, gadaxdis forma, registracia
  კალენდარი კურსის ხანგრძლივობა: - 22 კვირა (5 თვე )
  სწავლის გრაფიკი: კვირაში სამჯერ; ორშაბათი. ოთხშაბათი, პარასკევი ან სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი
  გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 საათი
  სწავლების მოთოდი: ჯგუფი
  მოსწავლეთა რაოდენობა: 12 მოსწავლე
  ერთ კომპიუტერთან: ერთი მოსწავლე
  გადასახადი თვეში დისტანციული სწავლებით : 285 ლარი.
  გადასახადი თვეში სასწავლოებელში სიარულით : 320 ლარი.
  გადახდის რაოდენობა: 5 ჯერ;
  პირველი გადასახადი: სწავლების დაწყებამდე, რეგისტრაციიდან 2 დღის განმავლობაში
  მომდევნო გადასახადი: სწავლების დაწყებიდან, მოდევნო 30 დღის განმავლობაში
 • სწავლის დაწყების, დასრულების გრაფიკი იხილეთ ქვემოთ ცხრილში.
 • რეგისტრაციის გასავლელად დააჭირეთ რეგისტრაციის ღილაკს ქვემოთ ცხრილში.
 • რეგისტრაციის დასულების შემდეგ, კარგად გაეცანით თქვენ ელ-ფოსტაზე მოსულ ხელშეკრულებას .
 • ანგარიშსწორებისათვის გამოიყენეთ თქვენ ელ-ფოსტაზე მოსული ინვოისის ფორმა .
 • ანგარიშსწორება ხორციელდება საქართველოს ბანკში ანგარიშზე თანხის შეტანით.
 • თანხის შეტანის დროს მიუთითეთ მოსწავლის სახელი და გვარი.

 • სწავლა იწყება მოდულით სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სასწავლო დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
  დაწყება დასრულება ორშ. სამ. ორშ. ხუთ. პარ. შაბ.
  მოდ.-1 14.დეკ.2021 21.მაის.2022 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია

  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
  - სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
  - საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
  - მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
  - თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
  - გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
  I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
  II-ახალი თემის განხილვა.
  III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
  - თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
  დიპლომის ნიმუში
  სერთიფიკატის ნიმუში
  სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
  - დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
  - სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
  კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
  არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
  - PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
  - დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
  - სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
  საოფისე,
  გრაფიკული,
  სამშენებლო,
  საინჟინრო,
  და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
  - PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
  - ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია