mail@paradox.ge
571-850-850
Senobis arqiteqturuli proeqtirebis da interieris dizainis
profesiuli swavlebis kursi

-COVID-19 ვირუსული ინფექციის გარვცელების თავიდან აცილების მიზნით, ჩვენი სასწავლო ყველა პროგრამა გადასულია დისტანციურ სწავლებაზე. იხილეთ სრულად >>> .

saswavlo programis Sesaxeb არქიტექტურა

- კომპიუტერული ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის ArchiCAD-ის და 3Ds Max-ის და V-Ray Render- ის შესწავლის საფუძველზე, სამშენებლო პროექტირების და ინტერიერის დიზაინის პრო­ფე­სი­ონ­ალი სპე­ცი­ალ­ის­ტე­ბის მომზადებაზე არის ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი.

ჩვენს კურსდამთავრებულებს ყველა ნორმების დაცვის გათვალისწინებით ეცოდინებათ:

 • არქიტექტურული და საინჟინრო სამგანზომილებიანი შენობა-ნაგებობების კომპიუტერით მოდელირება.
 • შენობის ექსტერიერის და ოთახების ინტერიერის დიზაინი და მოდელირება.
 • (3დ) შენობა-ნაგებობების საფუძველზე საპროექტო და საინჟინრო დოკუმენტაციის; გეგმა, ფასადი, ჭრილი, მოცულობითი ჭრილი, განდეტალება, მასალათა ხარჯთაღრიცხვა, ფოტო რეალიზაცია და ლანდშაფტზე შესაბამისი განთავსება.
 • კურსდამთავრებული შეძლებს იმუშაოს;
 • არქიტექტორის, ინჟინერ-კონსტუქტორის თანაშემწედ.
 • ინტერიერის და ექსტერიერის დიზაინერად.
 • საპროექტო-სამშენებლო ორგანიზაციაში.
 • აზომვითი ნახაზების ბიუროში.
 • moTxovnebi msmenels
  არქიტექტორები

  კურსებზე ჩაწერა და სწავლა შეუძლია 14 დან 45 წლამდე ასაკის მსურველს. გამონაკლის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
  მობ: 571-850-850.

  მსურველი უნდა ფლობდეს კომპიუტერის მოხმარების საბაზო უნარ-ჩვევებს, მაგალითად:

 • კომპიუტერის ჩართვა-გამორთვას.
 • თვისუფლად ფლობდეს თაგვს(მაუსი), ესმოდეს მისი მარცხენა და მარჯვენა ღილაკების დანიშნულება.
 • იცოდეს რა არის ფაილი და შეეძლოს მასთან მუშაობა; - შექმნა, შენახვა, შესვლა, წაშლა, გადატანა, კოპირება.
 • ფლობდეს ინტერნეტს და ელ-ფოსტას.
 • ესმოდეს კლავიატურის კლავიშების დანიშნულება, მაგალითად როგორებიც არის Ctrl, Shift, Tab, Caps Lock და სხვა.
 • kursis xangrZlivoba, gadaxdis forma, registracia

  კალენდარი ხანგრძლივობა: - 10 თვე
  სწავლის გრაფიკი: კვირაში სამჯერ ორშაბათი. ოთხშაბათი, პარასკევი
  გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 საათი
  ერთ კომპიუტერთან: ერთი მოსწავლე
  გადასახადი თვეში დისტანციული სწავლებით : 285 ლარი.
  გადასახადი თვეში სასწავლოებელში სიარულით : 320 ლარი.
  გადახდის რაოდენობა: 10 ჯერ;
  გაითვალისწინეთ, რომ სწავლა შესაძლებელია დაიწყოთ ArchiCAD-ის ან 3DsMax-ის ნებისმიერი მოდულით; ან პირველით, ან მეორეთი ან მესამეთი. დამათებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ პედაგოგს: 571-850-850 ნიკა (ნიკოლოზ) კობაიძე
  - ასევე გაითვალისწინეთ რომ თუ მაგალითად 3Ds_Max-ს ისწავლით ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი დღეებში, მეორე პროგრამაზე ArchiCAD გადასვლისას სასწავლო დღეები იქნებ სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი. და პირიქით. საათი ორივე შემთხვევაში არის 19:30
  .

 • სწავლის დაწყების, დასრულების გრაფიკი იხილეთ ქვემოთ ცხრილში.
 • რეგისტრაციის გასავლელად დააჭირეთ რეგისტრაციის ღილაკს ქვემოთ ცხრილში.
 • რეგისტრაციის დასულების შემდეგ, კარგად გაეცანით თქვენ ელ-ფოსტაზე მოსულ ხელშეკრულებას .
 • ანგარიშსწორებისათვის გამოიყენეთ თქვენ ელ-ფოსტაზე მოსული ინვოისის ფორმა .
 • ანგარიშსწორება ხორციელდება ბანკში .

 • სწავლა იწყება მოდულით სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სასწავლო დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
  დაწყება დასრულება ორშ. სამ. ორშ. ხუთ. პარ. შაბ.
  ArchiCAD (მოდული-1) 14.დეკ.2021 04.ნოემ.2022 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია
  3Ds_Max (მოდული-1) 15.ნოემ.2021 03.სექ.2022 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია
  damadasturebeli sabuTi - diplomi

  სასწავლო პროგრამის წარჩინებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს გადაეცემა არქიტექტორ ტექნიკოსის ან დიზაინერ კონსტრუქტორის დიპლომი;
  წარჩინებულად დასრულება ჩაითვლება:

  1. თუ მოსწავლეს ჩაბარებული ექნება ყველა შუალედური ჩათვლა
  2. თუ გაცდენების საერთო რაოდენობა არ აღემატება ჩატარებული გაკვეთილების სრული რაოდენობის 20%
  3. თუ მოსწავლე ჩააბარებს სადიპლომო პროექტს
  შენიშვნა: მოსწავლე შეუძლია ჩააბაროს როგორც პირველადი - არქიტექტორ ტექნიკოსის ასევე მეორადი დიზაინერ კონსტრუქტორის სადიპლომო პროექტი. ასეთ შემთხვევაში მას გადაეცემა ორივე სპეციალობის დიპლომი.

  • swavlis meTodi
  • sertificireba
  • Cvens Sesaxeb
  - სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
  - საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
  - მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
  - თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
  - გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
  I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
  II-ახალი თემის განხილვა.
  III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
  - თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
  დიპლომის ნიმუში
  სერთიფიკატის ნიმუში
  სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
  - დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
  - სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
  კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
  არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
  - PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
  - დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
  - სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
  საოფისე,
  გრაფიკული,
  სამშენებლო,
  საინჟინრო,
  და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
  - PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
  - ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
  როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია