mail@paradox.ge
571-850-850
 • image06

  არჩევანი

  ჩვენთან

 • image01

  გახდი

  კრეატიული

 • image02

  შეიძინე

  ცოდნა

 • image03

  გაუზიარე

  მეგობარს

 • image04

  გახდი

  წარმატებული

 • image05

  დაგეგმე

  წინსვლა

distanciuri swavleba
დისტანციური სწავლება COVID-19 ვირუსული ინფექციის გარვცელების თავიდან აცილების მიზნით, ჩვენი სასწავლო ყველა პროგრამა გადასულია დისტანციურ სწავლებაზე...
სრულად ნახვა
Senobis arqiteqturuli proeqtireba da interieris dizaini
არქიტექტორ ტექნიკოსი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბის კომ­პი­უტე­რუ­ლი მო­დე­ლი­რე­ბის და სამ­შე­ნებ­ლო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის მომ­ზა­დე­ბის შემ­სწავ­ლე­ლი პრო­ფე­სი­ული 9 თვი­ანი პროგ­რა­მა.
სრულად ნახვა
თუ გაქვთ სურვილი ისწავლოთ ჩვენთან, და გახდეთ სხვებზე წარმატებული? დარეგისტრირდით ან დარეკეთ: 2-18-19-18 !
 • swavlis meTodi
 • sertificireba
 • Cvens Sesaxeb
- სწავლების მეთოდი სრულად აკმაყოფილებს კომპანიების Microsoft, Adobe, AutoDesk, Graphisoft, Corel-ის საერთაშორისო მოთხოვნებს და მოსწავლის სასწავლო პროცესში აქტიურ ჩართულობაზეა ორიენტირებული.
- საკლასო ოთახები აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფით.
- მეცადინეობა ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში, კვალიფიციური საერთაშორისო ლიცენზირებული პედაგოგების მიერ.
- თითოეულ მოსწავლეს საშუალება ეძლევა პირდაპირი კონტაქტი ქონდეს პედაგოგთან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი შეკითხვით მიმართოს მას.
- გაკვეთილი შედგება სამი ნაწილისაგან:
I-გავლილი მასალის გამოკითხვა-გამეორება.
II-ახალი თემის განხილვა.
III -გავლილი და ახალი მასალის საფუძველზე პრაქტიკული დავალების შესრულება.
- თეორიული და პრაქტიკული მასალის ათვისების და მაღალი შედეგის მისაღწევად, დროგამოშვებით ტარდება შუალედური შეფასების გამოკითხვები, რომლის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება დამატებითი გაკვეთილები
დიპლომის ნიმუში
სერთიფიკატის ნიმუში
სტუდია-კოლეჯი PARADOX Plus მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან დიპლომი ადასტურებს მოსწავლის მიერ მიღებულ კვალიფიკაციას და ისინი გაიცემა მხოლოდ წარმატებულად ჩაბარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საფუძველზე.
- დიპლომი გაიცემა მხოლოდ პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულების და სადიპლომო დავალების ჩაბარების შემთხვევაში.
- სერთიფიკატი გაიცემა ყველა სხვა სასწავლო კურსების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
კურსდამთავრებულების პროფესიულად მომზადების და მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, ყველა დაინტერესებულ საწარმო-ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კვალიფიციურ კადრებს:
არქიტექტორ ტექნიკოსებს, ინტერიერის დიზაინერებს, კომპიუტერის გრაფიკოსებს, მდივან რეფერატებს, ოფისის ნებეჯერებს.
- PARADOX Plus - წარმოადგენს მცირე ფორმატის თანამედროვე ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების სტუდია-კოლეჯს, რომელიც 1998 წლიდან ფუნქციონირებს.
- დაარსების იდეა მიეკუთვნება საერთაშორისო ლიცენზირებულ პედაგოგს ნიკოლოზ კობაიძეს.
- სტუდია-კოლეჯის პრიორიტეტული ამოცანებია;
საოფისე,
გრაფიკული,
სამშენებლო,
საინჟინრო,
და IT ტექნოლოგიების მიმართულებით მსურველების პროფესიული მომზადება და გადამზადება.
- PARADOX Plus - ის მიზანია საგანმანათლებლო სივრცეში უზრუნველეყოთ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი განვითარების შესაბამისი სასწავლო და საგანმანათლებლო პროგრამები.
- ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასურველი პირობა იმისათვის, რომ მოსწავლემ მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი შესაძლებლობები და ჩვენთან შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საკუთარი საქმიანობის განვითარებაში.
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია
როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია

2020 saswavlo wlis kursebze registraciis cxrili

ცხრილში მოცემულია სასწავლო პროგრამების კურსებზე მიღების განრიგი.
გაითვალისწინეთ: სასწავლო დღეებია - ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი.
ყურადღებით: თქვენთვის სასურველი კურსის დაწყების თარიღი შეარჩიეთ სწორად.
დამატებითი შეკითხვებისათვის დარეკეთ, მობ: 571-850-850

მშენებლობა არქიტექტურა და ინტერიერი
ჯგუფი სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სწავლის დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
დაწყება დასრულება ორშ. სამ. ორშ. ხუთ. პარ. შაბ.
ჯგუფი-2 11.მაის.2021 01.იანვ.2022 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია
ჯგუფი-6 10.მაის.2021 31.დეკ.2021 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია

 

AutoCAD გაძლიერებული კურსები
ჯგუფი სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სწავლის დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
დაწყება დასრულება ორშ. სამ. ორშ. ხუთ. პარ. შაბ.
ჯგუფი-5 24.მაის.2021 20.აგვ.2021 17:30 17:30 17:30 რეგისტრაცია

 

ArchiCAD შენობის პროექტირება და დიზაინი
ჯგუფი სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სწავლის დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
დაწყება დასრულება ორშ. სამ. ორშ. ხუთ. პარ. შაბ.
ჯგუფი-2 11.მაის.2021 04.სექ.2021 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია

 

3Ds Max მოდელირება და ინტერიერის დიზაინი
ჯგუფი სწავლის დაწყების და დასრულების თარიღები სწავლის დღეები და საათები რე­გის­ტრა­ცია
დაწყება დასრულება ორშ. სამ. ორშ. ხუთ. პარ. შაბ.
ჯგუფი-6 10.მაის.2021 03.სექ.2021 19:30 19:30 19:30 რეგისტრაცია